Missie

Young Transplant Patients and Family, of kortweg Youtra, behartigt de belangen van wie als kind, jongere of jongvolwassene een orgaantransplantatie onderging. Jong en oud ontmoeten elkaar in onze organisatie, wisselen ervaringen uit, en helpen elkaar de uitdagingen aan te gaan die een transplantatie biedt in de verschillende levensfases: tijdens de zwangerschap, op je werk of op school, enz. Onze vzw wil je bij elk van deze uitdagingen bijstaan, niet enkel op medisch vlak, maar vooral ook op persoonlijk vlak.

 

 

Activiteiten

Concreet zet Youtra in op 2 peilers:

  • het organiseren van interactieve momenten. Zo organiseerden we reeds een infosessie rond transplantatie i.s.m. verscheidene dokters, een benefietconcert, en een kookseminarie rond gezond koken na transplantatie i.s.m. Transplantoux.
  • het verstrekken van informatie. Hiervan getuigen o.a. deze website, en het boekje ‘Levertransplantatie bij kinderen’, waarmee we kinderen en hun ouders informeren over wat een transplantatie precies inhoudt. We hopen in de toekomst ook specifiek voor hart-, nier-, en longpatiënten een gelijkaardig boekje te kunnen uitgeven.

Geschiedenis

Een chronische ziekte schudt een leven voorgoed door elkaar. In sommige gevallen is een transplantatie dan de enige uitweg. Overkomt het een kind in je familie, dan groeit de drang om in de bres te springen voor kinderen in een gelijkaardige situatie. Daarom hielden we een benefietconcert, en met de opbrengst rustten we de kamers van patiëntjes uit met koelkastjes. Enkele jaren later maakten we het boekje ‘Levertransplantatie bij kinderen’ met steun van vele mensen, om met behulp van illustraties kinderen en hun ouders te informeren over wat een transplantatie precies inhoudt. op 11 mei 2012 richtten we de vzw Lever en Leven op, die ondertussen werd omgedoopt tot Young Transplant Patients and Family, of kortweg Youtra.

Na een lange periode van interne voorbereidingen organiseerden we op 12 september 2015 een infosessie rond transplantatie i.s.m. het UZ Gent, en op 24/1/2016 een volgende benefietconcert. Met de opbrengst hebben we een eerste kooksessie georganiseerd op 16/12/2016, waarmee we patiënten lekkere – en voor hun gezonde – recepten hebben laten proeven. Op 19 november 2017 organiseren we opnieuw een benefietconcert. Met die opbrengst willen we o.a. een infoboekje voor jonge nierpatiënten uitbrengen, en een bijkomende activiteit organiseren, al zijn we er nog niet uit wat deze zal zijn…